Day: אפריל 28, 2019

SMALL
אין אונות

קנאת הפין

במקור "קנאת הפין" הוא מונח בפסיכואנליזה המדבר על כך כי בשלב מסוים במהלך ההתבגרות, בנות חרדות כאשר הן מגלות שאין להן פין כמו לגברים. כיום